Hieronnan ammattitutkintokoulutuksen suunnitelma

Hierontakoulutuksen suunnitelmaa päivitetään

 HIERONNAN AMMATTITUTKINTO  Tutkintokoulutuksessa osaaminen hankitaan hierojan ammattitutkinnon perusteissa määriteltyjen tutkintorakenteiden mukaisesti ja osaaminen osoitetaan näytöissä. Koulutus järjestetään yhteistyössä ammattiopisto SAMIedun kanssa. HOKS:sta ja näytöistä vastaa SAMIedu.

Hieronnan ammattitutkinnossa on kaksi pakollista tutkinnon osaa ja kaksi valinnaista tutkinnon osaa. Pakollisia osia ovat tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen ja sosiaali- ja terveysalan yrittäjänä toimiminen.

 PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 

Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
Tavoitteena on, että opiskelija osaa
● arvioida erilaisten tuki- ja liikuntaelinongelmaisten potilaiden hoidon tarvetta
● laatia potilaslähtöisen hoitosuunnitelman erilaisille tuki- ja liikuntaelinongelmaisille potilaille
● edistää työhyvinvointia ja työturvallisuutta
● arvioida ja kehittää omaa työtään.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen
Tavoitteena on, että opiskelija osaa
● määritellä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksen liikeidean
● arvioida liikeideansa mukaisten palvelujen tarpeen
● laatia liikeideansa mukaisen yritystoiminnan aloittamissuunnitelman
● laatia suunnitelman yrityksensä talouden hallinnasta
● arvioida ja kehittää yrittäjävalmiuksiaan.

 VALINNAISET TUTKINNON OSAT 

Elimistön nestekierron ylläpitäminen ja edistäminen
Tavoitteena on, että opiskelija osaa
● arvioida elimistön nestekierron ylläpitämisen ja edistämisen tarpeen
● laatia elimistön nestekiertoa ylläpitävän ja edistävän hoitosuunnitelman
● toteuttaa hoitosuunnitelman mukaisen hoidon elimistön nestekierron ylläpitämiseksi ja edistämiseksi
● edistää työhyvinvointia ja työturvallisuutta
● arvioida ja kehittää omaa työtään.

Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen
Tavoitteena on, että opiskelija osaa
● arvioida raajanivelten liikkuvuuden edistämisen tarpeen
● laatia potilaan hoidon tarpeesta lähtevän raajanivelten liikkuvuutta edistävän hoitosuunnitelman
● toteuttaa hoitosuunnitelman mukaisen hoidon raajanivelten liikkuvuuden edistämiseksi
● edistää työhyvinvointia ja työturvallisuutta
● arvioida ja kehittää omaa työtään.

 LISÄKSI 
sivua päivitetään