Hierojakoulutuksen suunnitelma

 HIEROJAN AMMATTITUTKINTO  Tutkintokoulutuksessa osaaminen hankitaan hierojan ammattitutkinnon perusteissa määriteltyjen tutkintorakenteiden mukaisesti ja osaaminen osoitetaan näytöissä. Koulutus järjestetään yhteistyössä ammattiopisto SAMIedun kanssa. HOKS:sta ja näytöistä vastaa SAMIedu.

Hierojan ammattitutkinnossa on kolme pakollista tutkinnon osaa ja yksi valinnainen tutkinnon osa. Pakollisia osia ovat hierojana toimiminen, hieronta hoitotapahtumana ja hieroja yrittäjänä.

Hierojan ammattitutkinnon valinnaiset osat valitaan hierojan erikoisammattitutkinnosta. CWA:n oppilaat ovat ensisijaisesti suorittaneet urheilijan lihashuollon tutkinnon osana hierojan erikoisammattitutkinnosta.
Muita tutkinnon valinnaisia osia ovat nivelten liikkuvuuden edistäminen, hieroja hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä ja kivun hoito. Näihin voidaan perehtyä kurssin aikana.

 HIEROJANA TOIMIMINEN  Pakollinen tutkinnon osa

Tavoitteena on, että opiskelija osaa
● käsitellä ja käyttää tietoa työssään
● toimia hierojana sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutusalalla
● toimia työyhteisössä
● toimia asiakaspalvelussa
● järjestää hierontatilan
● tutkia hieronnan asiakkaan
● tehdä hierontasuunnitelman perusterveelle asiakkaalle
● hieroa perusterveen asiakkaan
● edistää asiakkaan terveyttä
● antaa ensiapua
● edistää omaa työhyvinvointiaan
● arvioida ja kehittää omaa ammattitaitoaan

 HIERONTA HOITOTAPAHTUMANA  Pakollinen tutkinnon osa

Tavoitteena on, että opiskelija osaa
● toimia asiantuntijaverkostossa
● valmistella hoitotilan erilaisiin ympäristöihin
● tehdä hoitosuunnitelman erilaisille asiakkaille
● antaa pintalämpö- ja kylmähoitoja
● hieroa erilaisia asiakkaita
● osaa hyödyntää kielitaitoaan 1. kotimaisella kielellä (ruotsi) ja vieraalla kielellä (englanti). Hieroja osaa toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työympäristössä noudattaen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja
● ohjata asiakasta tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien ehkäisemisessä
● laatia potilasasiakirjat
● edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia
● kehittää omaa ammattitaitoaan, työtään ja ammattialaansa

 HIEROJA YRITTÄJÄNÄ  Pakollinen tutkinnon osa

Tavoitteena on, että opiskelija osaa
● suunnitella toimintansa terveydenhuollon yrittäjänä
● toimia terveydenhuollon yrittäjänä
● arvioida omia valmiuksiaan yrittäjänä

 URHEILIJAN LIHASHUOLTO  Valinnainen tutkinnon osa on valittu hierojan erikoisamattitutkinnosta
Tavoitteena on, että opiskelija osaa
● toimia hieronnan asiantuntijana urheilijan valmennustiimissä
● urheilijan hieronnassa käytettävien menetelmien perusteet
● urheiluvalmennuksen perusteet
● urheiluvammojen vammamekanismeja ja hoitomenetelmiä
● kohdata asiakkaan ammatillisesti ja luoda luottamuksellisen hoitosuhteen
● laatia urheilijalle hoitosuunnitelman
● hallita urheilijan hieronnan hierontasuunnitelman mukaisesti
● termiset hoidot
● teippauksen
● ohjata urheilijaa omaehtoiseen lihashuoltoon
● oikean ravinnon ja nestetasapainon merkityksen urheilijan suorituskykyyn
● tietää dopingongelmasta urheilussa
● perustella urheilijan hieronnan toimenpiteiden valinnan
● antaa ensiapua
● edistää omaa työhyvinvointiaan ja työturvallisuutta
● huolehtia henkilökohtaisesta hygieniasta
● arvioida ja kehittää omaa ammattitaitoaan