Hieronnan ammattitutkintokoulutuksen suunnitelma

Hierontakoulutuksen suunnitelmaa päivitetään

 HIERONNAN AMMATTITUTKINTO  Tutkintokoulutuksessa osaaminen hankitaan hierojan ammattitutkinnon perusteissa määriteltyjen tutkintorakenteiden mukaisesti ja osaaminen osoitetaan näytöissä. Koulutuksen toteuttaa CWA ja näytöistä vastaa ammattiopisto SAMIedu.

Hieronnan ammattitutkinnossa on kaksi pakollista tutkinnon osaa ja kaksi valinnaista tutkinnon osaa. Pakollisia osia ovat tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen ja sosiaali- ja terveysalan yrittäjänä toimiminen. Valinnaisia tutkinnon osia ovat elimistön nestekierron ylläpitäminen ja edistäminen sekä raajanivelten liikkuvuuden edistäminen.

 PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 

Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
Tavoitteena on, että opiskelija osaa
● arvioida erilaisten tuki- ja liikuntaelinongelmaisten potilaiden hoidon tarvetta
● laatia potilaslähtöisen hoitosuunnitelman erilaisille tuki- ja liikuntaelinongelmaisille potilaille
● edistää työhyvinvointia ja työturvallisuutta
● arvioida ja kehittää omaa työtään.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen
Tavoitteena on, että opiskelija osaa
● määritellä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksen liikeidean
● arvioida liikeideansa mukaisten palvelujen tarpeen
● laatia liikeideansa mukaisen yritystoiminnan aloittamissuunnitelman
● laatia suunnitelman yrityksensä talouden hallinnasta
● arvioida ja kehittää yrittäjävalmiuksiaan.

 VALINNAISET TUTKINNON OSAT 

Elimistön nestekierron ylläpitäminen ja edistäminen
Tavoitteena on, että opiskelija osaa
● arvioida elimistön nestekierron ylläpitämisen ja edistämisen tarpeen
● laatia elimistön nestekiertoa ylläpitävän ja edistävän hoitosuunnitelman
● toteuttaa hoitosuunnitelman mukaisen hoidon elimistön nestekierron ylläpitämiseksi ja edistämiseksi
● edistää työhyvinvointia ja työturvallisuutta
● arvioida ja kehittää omaa työtään.

Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen
Tavoitteena on, että opiskelija osaa
● arvioida raajanivelten liikkuvuuden edistämisen tarpeen
● laatia potilaan hoidon tarpeesta lähtevän raajanivelten liikkuvuutta edistävän hoitosuunnitelman
● toteuttaa hoitosuunnitelman mukaisen hoidon raajanivelten liikkuvuuden edistämiseksi
● edistää työhyvinvointia ja työturvallisuutta
● arvioida ja kehittää omaa työtään.

 LISÄKSI 
sivua päivitetään