Rekisteriseloste


Päivitetty 24.5.2018
Puhelinnumero korjattu 17.7.2023

Henkilötietolain 10§ mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Carl Wilhelm Akatemia Oy Ltd
Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere
Puh. 044 3327118
asiakaspalvelu@cwa.fi
www.cwa.fi
Y-tunnus: 1489609-8

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Eija Huhtinen, kurssisihteeri
eija.huhtinen@cwa.fi

Rekisterin nimi
Oppilastietorekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Opiskelijoiden rekisteritietojen ylläpito.

Rekisterin tietosisältö
Koulutukseen hakeutumiseen liittyvät tiedot opiskelijoista.

Säännönmukaiset tietolähteet
Opiskelijoiden tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilölle itselleen, ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä. Lainsäädännön erityismääräyksiin perustuen viranomaisille, tutkimuslaitoksille, vakuutuslaitoksille sekä vakuutuskassoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa (henkilötietolaki 26§ ja 28§). Tietoja pyydetään Carl Wilhelm Akatemia Oy Ltd:n yllä mainitusta osoitteesta henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.

Tiedon korjaaminen
Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan Carl Wilhelm Akatemia Oy Ltd:lle yllä mainittuun osoitteeseen tehdyn kirjallisen pyynnön perusteella (henkilötietolaki 29§). Lisäksi tietoja päivitetään oma-aloitteisesti ja vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisin väliajoin.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja henkilötietolain 30§:n mukaisesti sekä sähköisen viestinnän tietosuojalain 26§:n mukaisesti. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri ylläpidetään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ja sen sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä muiden tarvittavien suojajärjestelyiden avulla.

Paperiset arkistot säilytetään lukollisissa arkistokaapeissa valvotuissa olosuhteissa. Paperisia arkistoja tuhotaan säännöllisin väliajoin.