Hieroja-urheiluhierojakoulutus

8.8.2022-16.6.2023

Hae tästä!

 

Koulutuksen sisältö

• Opiskelijat suorittavat koulutuksen aikana hieronnan ammattitutkinnon (150 osp) sekä personal trainerin opinnot. Personal trainer -koulutus tukee urheiluhierojaopintoja, ja valmistunut opiskelija voi toimia myös auktorisuituna personal trainerina (APT).
• Koulutuksen laatu on huomioitu kunniamaininnalla Tampereella.
• Koulutus koostuu lähiopinnoista sekä verkko-opinnoista mm. Moodlessa ja Teamsissa.
• Opiskelijalle voidaan räätälöidä myös henkilökohtainen opetussuunnitelma (sopii esim. työssäkäyville).
•  CWA:n koulutus antaa valmiudet toimia työelämässä työntekijänä tai yrittäjänä.
•  Tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden terveys- ja sosiaalialan jatko-opintoihin, mm. fysioterapeutin, osteopatian, kiropraktikon tai sairaanhoitajan koulutuksiin.

Urheilijan lihashuollon opinnot
• Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa tutkinnon osa urheilijan lihashuolto hieronnan erikoisammattitutkinnosta (45 osp).

Personal trainer -koulutus
(sis. hierojakoulutuksen hintaan, PT-kurssin norm. hinta 2000 €)
• Suoritettuaan PT-koulutuksen hyväksytysti, opiskelija voi hakea  Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistykseltä auktorisoitu personal trainer -nimikettä (APT). CWA on tehnyt yhteistyötä yhdistyksen kanssa jo yli 10 vuotta.

Vapaaehtoinen purentalihasten hieronnan koulutus
• Sisältää teoriaosuuden, käytännön harjoittelun sekä 15 h purentalihasten hierontaa työssäopissa.

Koulutuksen hinta

• Koulutuksen hinta on 2950 €, ja se maksetaan 1-10 tasaerässä kuukausittain. Maksuaikataulua voidaan pidentää, jolloin siitä tehdään erikseen sopimus opiskelijan kanssa.
• Hintaan sisältyy urheiluhierojakoulutus ja personal trainer -koulutus (norm. hinta 2000 €). Personal trainer -koulutuksen hintaa ei voida erottaa koulutuksen kokonaishinnasta, vaikka opiskelija ei suorittaisi PT-opintoja.
• Mikäli opiskelija maksaa koulutuksen kurssin alussa yhdessä erässä, saa siitä alennusta 50 €.
• Opiskelijaksi valitun tulee suorittaa opiskelupaikan vahvistusmaksu 150 €, jota vastaan hän saa kaksi kirjaa kurssin alussa: Frank H. Netterin Atlas of Human Anatomy ja Antti Hervosen Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia.
• Vahvistusmaksusta lähetetään lasku hyväksymisilmoituksen yhteydessä.

Opintopäivät

• Opinnot alkavat n. 3-4 viikkoa kestävällä intensiivijaksolla, maanantaista perjantaihin klo 9-15.
• Intensiivijakson jälkeen opinnot jatkuvat teorian ja työssäoppimisen yhdistelmänä.
• Koulutus sisältää myös verkko-opintoja etäpäivinä joko maanantaisin tai perjantaisin.
• Työssäoppimista on viikoittain 2-4 päivää. Hierontaharjoittelua on keskimäärin 4-6 h päivässä, ja siihen sisältyvät 15 minuutin kirjausajat hierontojen välissä. Kuuden tunnin päivinä opiskelijoilla on 30 minuutin ruokatauko.
• Mikäli opiskelija haluaa suorittaa urheilijan lihashuollon tutkinnon osan, opiskelijan tulee hankkia osaamista myös koulun ulkopuolella (esim. erilaiset projektit yksilöurheilijoille tai seuroille).
• Palautamme koulutukseen opiskelijoille vuosittain järjestettävät, suositut opintomatkat! Opintomatkoja on järjestetty mm. Englantiin, laivaristeilyille sekä kotimaan matkakohteisiin.

Opintomateriaalit

• Opiskelijalla tulee olla opintoja varten käytössään tietokone ja tekstinkäsittelyohjelma.
• Kurssin vahvistusmaksua vastaan opiskelija saa kaksi kirjaa: Frank H. Netterin Atlas of Human Anatomy ja Antti Hervosen Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia.
• Opintojen tukena käytetään myös laadukasta videomateriaalia sekä erilaisia anatomiasovelluksia.

Vapaapäivät, lomat, etäpäivät

• Vapaapäiviä ovat kirkolliset arkipyhät, vappu, juhannusaatto ja itsenäisyyspäivä.
• Joululoma on ajalla 22.12.2022-7.1.2023.
• Perjantait tai maanantait ovat pääosin etäpäiviä ensimmäisen kuukauden jälkeen.
• Syksyllä: 1 viikko etälukua
• Keväällä 7.4.-14.4.2023: 1 viikko etälukua
• Tutkinnon näytöt järjestetään touko-kesäkuussa 2023.

Hakeminen

• Hakijalla tulee olla kiinnostusta terveyteen ja hyvinvointiin. Opinnoissa tarvitaan myös motivoitunutta asennetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.
• Hakuprosessissa huomioidaan SORA-laki ja kartoitetaan hakijan soveltuvuus koulutukseen.
• Täytä online-hakukaavake. Otamme yhteyttä ja varaamme haastatteluajan.
• Voit varata suoraan haastatteluajan myös soittamalla numeroon 044 3327118 ma-pe klo 9-13.
• Haastattelu pidetään osoitteessa Yliopistonkatu 60 A, 7. krs, 33100 Tampere. Haastattelu kestää n. 30-60 min. Hakijan tulee ottaa haastatteluun mukaan henkilötodistus sekä todistukset aiemmista opinnoista.
• Opiskelijalle ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse ja maapostitse.

Opintososiaaliset edut

Kelan opintotuki
• CWA on opintotukioikeutettu oppilaitos. Opintotukeen voivat kuulua opintoraha, opintorahan huoltajakorotus, opintorahan oppimateriaalilisä ja opintolainan valtiontakaus.

Lue lisää ehdoista ja hakemisesta

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna
• Työttömyysetuutta voi saada opintojen ajalta, jos opiskelun aloittava on ilmoittautunut TE-toimiston työnhakijaksi, työnhaku on voimassa ja jos hakija on vähintään 25-vuotias ja TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa.

Lue lisää ehdoista ja hakemisesta

VR ja Matkahuolto
• Opiskelijat voivat saada alennusta Matkahuollon ja VR:n matkoista vähintään 8 kk kestäviin päätoimisiin opintoihin.

Lue lisää ehdoista ja hakemisesta: VR
Lue lisää ehdoista ja hakemisesta: Matkahuolto

Asumistuki opiskelijalle
• Mikäli opiskelija ei asu vanhempiensa luona, hän voi voi saada asumistukea samoin ehdoin kuin muutkin tuen saajat, joten tukea myönnettäessä ei huomioida opiskelukuukausia tai opintotuen enimmäisaikoja.
• Asumistuki ei vaikuta opintotuen saamiseen, eikä sitä ei huomioida tulona opintotuessa.

Lue lisää ehdoista ja hakemisesta

Opiskeluterveydenhuolto
• Oppilaitoksen opiskelijat kuuluvat Tampereen kaupungin opiskeluterveydenhuollon piiriin.
• Opiskeluterveydenhuolto toimii koulumme lähellä Tullinkulmassa.