Urheiluhierojakoulutus
Urheiluhieroja-personal trainer -koulutus

5.9.2022-30.6.2023

Hae tästä!

 

Koulutuksesta

Koulutusvaihtoehdot
Urheiluhierojakoulutus ilman personal trainer -koulutusta (sisältää opintomatkan)
Urheiluhieroja-personal trainer -koulutus (sisältää opintomatkan)

• Koulutus koostuu lähiopinnoista sekä verkko-opinnoista mm. Moodlessa ja Teamsissa.
• Kaikki opiskelijat suorittavat koulutuksen aikana hieronnan ammattitutkinnon, joka on sosiaali- ja terveysalan tutkinto.
• Urheiluhieroja-personal trainer -opiskelijat suorittavat hieronnan ammattitutkinnon lisäksi auktorisoidun personal trainerin opinnot, ja kurssilta valmistunut opiskelija voi toimia myös personal trainerina. Useat kuntosalien työntantajat edellyttävät personal trainerilta APT-sertifikaattia.
• Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa tutkinnon osa urheilijan lihashuolto (45 osp) hieronnan erikoisammattitutkinnosta. Tutkinnon osan suorittaminen on vapaaehtoinen opiskelijalle.
• Koulutus sisältää vapaaehtoisen purentalihasten hieronnan koulutuksen. Opinnot koostuvat teoriaosuudesta, käytännön harjoittelusta sekä 15 h purentalihasten hieronnasta työssäopissa.
• Tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden terveys- ja sosiaalialan jatko-opintoihin, mm. fysioterapeutin, osteopatian, kiropraktikon tai sairaanhoitajan koulutuksiin.
• Koulutus antaa valmiudet toimia työelämässä työntekijänä tai yrittäjänä.

Auktorisoitu Personal Trainer (APT) ­-nimikettä voi käyttää vain koulutuksen hyväksytysti suorittanut henkilö.

 

 

Koulutusten hinnat

• Urheiluhierojakoulutuksen hinta 3250 €
• Urheiluhieroja-personal trainer -koulutuskokonaisuuden hinta 3500 €

Opiskelijalla on oikeus hakea Kelan opintotukea tai TE-keskuksen omaehtoisen opiskelun oikeutta työttömyysetuudella.

1. Opiskelija voi maksaa koulutusmaksun Carl Wilhelm Akatemialle 1-8 tasaerässä kuukausittain joka kuun 15. päivä. Mikäli opiskelija maksaa kokonaisuudessaan koulutuksen alussa, saa hän 50 euroa alennusta kurssimaksusta. Opiskelijan kanssa tehdään sopimus maksuaikataulusta koulutuksen alussa.

2. Opiskelijalla on myös mahdollisuus hakea 3 vuoden maksusopimusta koulutuksesta. Jokaisen opiskelijan kanssa kartoitetaan maksuaikataulut, kun opiskelija on valittu kurssille.

• Opiskelijaksi valitun tulee suorittaa opiskelupaikan vahvistusmaksu 150 €, jota vastaan hän saa kaksi kirjaa kurssin alussa: Frank H. Netterin Atlas of Human Anatomy ja Antti Hervosen Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia. Vahvistusmaksusta lähetetään lasku hyväksymisilmoituksen yhteydessä.

Opintopäivät

• Opinnot alkavat n. 3-4 viikkoa kestävällä intensiivijaksolla, maanantaista perjantaihin klo 9-15. Koulutus sisältää myös verkko-opintoja mm. Moodlessa.
• Intensiivijakson jälkeen opinnot jatkuvat teorian ja työssäoppimisen yhdistelmänä.
• Maanantait tai perjantait ovat pääsääntöisesti etäpäiviä.
• Työssäoppimista on koulutuksen aikana 300 h. Nämä 300 tuntia sisältävät klassista hierontaa ja urheiluhierontaa sekä hieronnan ammattitutkinnon perusteiden mukaisia käsittelyitä.
• Mikäli opiskelija haluaa suorittaa urheilijan lihashuollon tutkinnon osan, opiskelijan tulee hankkia osaamista myös koulun ulkopuolella (esim. erilaiset projektit yksilöurheilijoille tai seuroille).

Opintomateriaalit

• Opiskelijalla tulee olla opintoja varten käytössään tietokone ja tekstinkäsittelyohjelma.
• Kurssin vahvistusmaksua vastaan opiskelija saa kaksi kirjaa: Frank H. Netterin Atlas of Human Anatomy ja Antti Hervosen Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia.
• Opintojen tukena käytetään myös videomateriaalia sekä erilaisia anatomiasovelluksia.

Vapaapäivät, lomat, etäpäivät

• Vapaapäiviä ovat kirkolliset arkipyhät, vappu, juhannusaatto ja itsenäisyyspäivä.
• Joululoma on ajalla 22.12.2022-7.1.2023.
• Perjantait tai maanantait ovat pääosin etäpäiviä ensimmäisen kuukauden jälkeen.
• Syksyllä 1 viikko etälukua
• Keväällä 1 viikko etälukua
• Opiskelijat suorittavat hieronnan ammattitutkinnon koulutuksen lopussa kahden viimeisen viikon aikana.

Hakeminen

• Hakijalla tulee olla kiinnostusta terveyteen ja hyvinvointiin. Opinnoissa tarvitaan myös motivoitunutta asennetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.
• Hakuprosessissa huomioidaan SORA-laki ja kartoitetaan hakijan soveltuvuus koulutukseen.
• Täytä online-hakukaavake. Otamme yhteyttä ja varaamme haastatteluajan.
• Voit varata suoraan haastatteluajan myös soittamalla numeroon 044 3327118 ma-pe klo 9-13.
• Haastattelu pidetään osoitteessa Yliopistonkatu 60 A, 7. krs, 33100 Tampere. Haastattelu kestää n. 30-60 min. Hakijan tulee ottaa haastatteluun mukaan henkilötodistus sekä todistukset aiemmista opinnoista.
• Opiskelijalle ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse ja maapostitse.

Opintososiaaliset edut

Kelan opintotuki
• CWA on opintotukioikeutettu oppilaitos. Opintotukeen voivat kuulua opintoraha, opintorahan huoltajakorotus, opintorahan oppimateriaalilisä ja opintolainan valtiontakaus.

Lue lisää ehdoista ja hakemisesta

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna
• Työttömyysetuutta voi saada opintojen ajalta, jos opiskelun aloittava on ilmoittautunut TE-toimiston työnhakijaksi, työnhaku on voimassa ja jos hakija on vähintään 25-vuotias ja TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa.

Lue lisää ehdoista ja hakemisesta

VR ja Matkahuolto
• Opiskelijat voivat saada alennusta Matkahuollon ja VR:n matkoista vähintään 8 kk kestäviin päätoimisiin opintoihin.

Lue lisää ehdoista ja hakemisesta: VR
Lue lisää ehdoista ja hakemisesta: Matkahuolto

Asumistuki opiskelijalle
• Mikäli opiskelija ei asu vanhempiensa luona, hän voi voi saada asumistukea samoin ehdoin kuin muutkin tuen saajat, joten tukea myönnettäessä ei huomioida opiskelukuukausia tai opintotuen enimmäisaikoja.
• Asumistuki ei vaikuta opintotuen saamiseen, eikä sitä ei huomioida tulona opintotuessa.

Lue lisää ehdoista ja hakemisesta

Opiskeluterveydenhuolto
• Oppilaitoksen opiskelijat kuuluvat Tampereen kaupungin opiskeluterveydenhuollon piiriin.
• Opiskeluterveydenhuolto toimii koulumme lähellä Tullinkulmassa.