Urheiluhierojakoulutuksen opetussuunnitelma

Hieronnan ammattitutkinto

Hieronnan ammattitutkinto koostuu 150 osaamispisteestä, joihin sisältyy kaksi pakollista tutkinnon osaa ja kaksi valinnaista tutkinnon osaa. Hieronnan ammattitutkinnon suorittaneella on oikeus käyttää Valviran terveydenhuollon ammattinimikettä koulutettu hieroja.

Pakolliset tutkinnon osat

Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, 70 osp
Tavoitteena on, että opiskelija osaa
• arvioida erilaisten tuki- ja liikuntaelinongelmaisten potilaiden hoidon tarvetta
• laatia potilaslähtöisen hoitosuunnitelman erilaisille tuki- ja liikuntaelinongelmaisille potilaille
• edistää työhyvinvointia ja työturvallisuutta
• arvioida ja kehittää omaa työtään.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen, 30 osp
Tavoitteena on, että opiskelija osaa
• määritellä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksen liikeidean
• arvioida liikeideansa mukaisten palvelujen tarpeen
• laatia liikeideansa mukaisen yritystoiminnan aloittamissuunnitelman
• laatia suunnitelman yrityksensä talouden hallinnasta
• arvioida ja kehittää yrittäjävalmiuksiaan.

Valinnaiset tutkinnon osat

Elimistön nestekierron ylläpitäminen ja edistäminen, 25 osp
Tavoitteena on, että opiskelija osaa
• arvioida elimistön nestekierron ylläpitämisen ja edistämisen tarpeen
• laatia elimistön nestekiertoa ylläpitävän ja edistävän hoitosuunnitelman
• toteuttaa hoitosuunnitelman mukaisen hoidon elimistön nestekierron ylläpitämiseksi ja edistämiseksi
• edistää työhyvinvointia ja työturvallisuutta
• arvioida ja kehittää omaa työtään.

Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen, 25 osp
Tavoitteena on, että opiskelija osaa
• arvioida raajanivelten liikkuvuuden edistämisen tarpeen
• laatia potilaan hoidon tarpeesta lähtevän raajanivelten liikkuvuutta edistävän hoitosuunnitelman
• toteuttaa hoitosuunnitelman mukaisen hoidon raajanivelten liikkuvuuden edistämiseksi
• edistää työhyvinvointia ja työturvallisuutta
• arvioida ja kehittää omaa työtään.

Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä, 25 osp
Tavoitteena on, että opiskelija osaa
• arvioida hierottavalla potilaalla olevia tavallisimpien kansansairauksien riskitekijöitä
• suunnitella yhdessä hierottavan potilaan kanssa keinoja ennaltaehkäistä tavallisimpia kansansairauksia
• ohjata potilasta hieronnan yhteydessä kansansairauksien ennaltaehkäisemisessä
• edistää työhyvinvointia ja työturvallisuutta
• arvioida ja kehittää omaa työtään.

Tutkinnon osa hieronnan erikoisammattitutkinnosta

Tämän tutkinnon osan näytön suorittaminen on vapaaehtoista.

Urheilijan lihashuolto, 45 osp
Tavoitteena on, että opiskelija osaa
• arvioida urheilijan lihashuollon tarpeen
• laatia urheilijan lihashuollon suunnitelman
• toteuttaa urheilijan lihashuoltoa
• arvioida ja kehittää omaa työtään ja työyksikkönsä työtä.

Tutkinnon ulkopuoliset lisäkoulutukset

Opiskelijan tekemän koulutusvalinnan mukaan

• Purentalihasten hieronta, sis. 15 h työssäoppimista
• Päänhieronta
• Kämmenten ja jalkapohjien hieronta
Personal trainer -koulutus

Hae koulutukseen!

• Täytä online-hakukaavake. Otamme yhteyttä ja varaamme haastatteluajan.
• Voit varata haastatteluajan myös suoraan soittamalla numeroon 044 3327118 ma-pe klo 9-13.