Hieroja-urheiluhierojakoulutus oppivelvollisille

Päätoiminen hiusalan koulutus

Hierojaksi opiskelu vuoden 2004 jälkeen syntyneille

Laajennettu oppivelvollisuuskoulutus

Tampereella, Yliopistonkadulla sijaitseva yksityinen oppilaitoksemme tarjoaa laadukkaan vaihtoehdon oppivelvollisille hakeutua hieroja-urheiluhierojakoulutukseen. Alaikäisellä tulee olla huoltajan hyväksyntä hakea maksulliseen oppilaitokseen. Oppilaitoksella on Kelan opintotukioikeudet ja opiskelija voi hakea opintotukea koulutukseen.

CWA:lla on vahvaa kokemusta nuorten koulutuksesta.

CWA vastaa koulutuksesta ja valmistaa opiskelijat hieronnan ammattitutkinnon näyttöihin. Näytöistä vastaavat CWA:n julkisen valvonnan alaiset yhteistyökumppanit.

Oppilaitoksestamme valmistuneet opiskelijat ovat työllistyneet hyvin ja he ovat sijoittuneet työelämään mm. työntekijöinä ja yrittäjinä. Jatkokoulutuksista suosituimpia valmistuneille opiskelijoille ovat olleet fysioterapia-, osteopatia-, sairaanhoitaja- ja kiropraktikko-opinnot.

Koulutuksen ajankohta

Koulutus alkaa 9.8.2021. Koulutus suunnitellaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti. Koulutuksen pituus on vähimmillään 12 kk ja enimmillään 24 kk. Valmistumispäivä tarkentuu opintojen henkilökohtaistamisen mukaan.

Vapaapäiviä ovat kaikki kirkolliset arkipyhät, itsenäisyyspäivä sekä vappu. Kesällä on yksi lomaviikko.

Kustannukset

Kurssin hinta on 2950 €, sisältäen hieroja-urheiluhierojakoulutuksen, opetusmateriaalin verkossa kurssin ajan ja 2 työpaitaa. Opiskelija voi hakea oppimateriaalilisää (kts. Kelan opintotuki). Näytöistä ei aiheudu kustannuksia.

Maksuerät voi suorittaa 1-20 tasaerässä joka kuun 15. päivä mennessä. Mikäli opiskelija maksaa koulutuksen kurssin alussa yhdessä erässä, saa siitä alennusta 50 €.

Opiskelijaksi valitun tulee suorittaa opiskelupaikan vahvistusmaksu 150 €, jota vastaan hän saa kaksi kirjaa kurssin alussa: Frank H. Netterin Atlas of Human Anatomy ja Antti Hervosen Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia. Vahvistusmaksua ei palauteta mahdollisesta opiskelupaikan peruuttamisesta. Vahvistusmaksusta lähetetään lasku hyväksymisilmoituksen yhteydessä

Pääsyvaatimukset

Hakijalta edellytetään yleistä kiinnostusta terveyteen ja hyvinvointiin. Myös motivoitunut asenne ja hyvät vuorovaikutustaidot ovat välttämättömiä ominaisuuksia sekä teoriatunneilla että työssäoppimisessa.

Hakuprosessissa huomioidaan SORA-laki, ja kartoitetaan hakijan soveltuvuus koulutukseen.

Hakeminen

Voit varata itsellesi haastatteluajan soittamalla numeroon 044 3327118 arkena ma-pe klo 9-13.

Haastatteluajan voi varata myös Facebook Messengerin kautta.

Täytä ja lähetä myös online-hakukaavake:
Online-hakukaavake

Haastattelu

Hakijan tulee ottaa haastatteluun mukaan henkilötodistus sekä koulutodistukset. Alaikäisellä tulee olla huoltajan hyväksyntä hakea maksulliseen oppilaitokseen. Haastattelu kestää 30-60 min. Hyväksymisen jälkeen opiskelupaikka varmistetaan asuinkunnassa. Opiskelija voi hakea koulutukseen opintotukea.

Opiskelu

Opinnot alkavat n. 3-4 viikkoa kestävällä intensiivijaksolla maanantaista perjantaihin klo 9-15 välillä, ja intensiivijakson tavoitteena on oppia perusteet hierojan työssä toimimiselle. Intensiivijakson jälkeen opinnot jatkuvat teorian ja työssäoppimisen yhdistelmänä. Koulutus sisältää myös verkko-opintoja etäpäivinä.

Hierontakoulutus perustuu klassisen hieronnan perusteisiin, jonka lisäksi urheiluhieronta sisältyy opintoihin. Hieroja edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia ohjaamalla heitä terveellisiin elämäntapoihin ja kannustaa heitä aktiivisuuteen oman toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä. Koulutus sisältää myös yrittäjyyteen liittyviä tehtäviä ja opiskelija osaa laatia liiketoimintasuunnitelman. Opintoihin sisältyy koulun ulkopuolista työharjoittelua n. 2-4 viikkoa esimerkiksi kylpylöissä, hierontakeskuksissa tai TAYS:in työhyvinvointiosastoilla.

Kirjallisia tehtäviä ja etäopintoja varten opiskelija tarvitsee tietokoneen, jossa on käytettävissä tekstinkäsittelyohjelma (esim. Microsoft Word tai Open Office). Tämän lisäksi opiskelija tulee tarvitsemaan itsenäisen opiskelun tueksi myös muuta alan kirjallisuutta sekä opiskelua tukevia sovelluksia.

Opintososiaaliset edut

Kelan opintotuki

Kela on myöntänyt opintotukioikeuden hieronnan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen. Opintotukeen voivat sisältyä opintoraha, opintorahan huoltajakorotus, opintorahan oppimateriaalilisä ja opintolainan valtiontakaus.

Alle 17-vuotias opiskelija voi saada opintolainan valtiontakauksen, jos vanhempien vuositulot ovat alle 64 400 euroa. Opiskelija ei voi saada muuta opintotukea.

Opiskelija voi saada opintotukeen kuuluvaa oppimateriaalilisää, jos vanhempien vuositulot on yhteensä enintään 41 100 euroa.

Opiskelija voi saada myös oppimateriaalisisää, jos hän on naimaton ja lapseton. Oppimateriaalilisää voi saada myös opiskelija, joka asuu vanhempansa luona ja on alle 20-vuotias tai jos hän asuu itsenäisesti ja on alle 18-vuotias.

Opiskelija voi hakea opintotukea Kelan asiointipalvelussa (OmaKela) tai lomakkeella OT 1.
Koulumatkatukea ei myönnetä opiskelijalle yksityisessä koulussa.

Lue lisää ehdoista ja hakemisesta

VR ja Matkahuolto

Opiskelijat voivat saada alennusta Matkahuollon ja VR:n matkoista vähintään 8 kk kestäviin päätoimisiin opintoihin.

Lue lisää ehdoista ja hakemisesta: VR
Lue lisää ehdoista ja hakemisesta: Matkahuolto

Asumistuki opiskelijalle

Mikäli opiskelija ei asu vanhempiensa luona, hän voi voi saada asumistukea samoin ehdoin kuin muutkin tuen saajat, joten tukea myönnettäessä ei huomioida opiskelukuukausia tai opintotuen enimmäisaikoja. Asumistuki ei vaikuta opintotuen saamiseen, eikä sitä ei huomioida tulona opintotuessa.

Lue lisää ehdoista ja hakemisesta

Opiskeluterveydenhuolto

Oppilaitoksen opiskelijat kuuluvat Tampereen kaupungin opiskeluterveydenhuollon piiriin. Opiskeluterveydenhuolto toimii koulumme lähellä Tullinkulmassa.

Hae koulutukseen!

Voit varata itsellesi haastatteluajan soittamalla numeroon 044 3327118 arkena ma-pe klo 9-13.

Täytä ja lähetä myös online-hakukaavake:
Online-hakukaavake