Hiusalan koulutukset

Jatkuva haku kursseille!
Hae koulutukseen, ja kartoitetaan ajankohta yhdessä sinulle sopivaksi.

Seuraavan koulutuksen ajankohta
3.2.2020-29.1.2021

 PARTURI- JA KAMPAAJAKOULUTUS  Hius- ja kauneudenhoitoalan tutkintokoulutus on työelämälähtöistä, mikä tukee oppilaan sijoittumista työelämään. Osaaminen hankitaan tiivistahtisesti, kuitenkin ilman kiireen tuntua, ja koulutus on huolellisesti suunniteltu erilaiset oppijat huomioiden. Opiskelijan aiemmin hankitut tiedot ja taidot hyödynnetään koulutuksessa ja uusi osaaminen rakentuu ja kehittyy oppimisprosessissa. Opiskelijan aktiivisuutta, itseohjaavuutta ja itsearviointia tuetaan opinnoissa. Valmistuneet opiskelijat voivat olla työssä toisen palveluksessa tai toimia itsenäisenä yrittäjänä. Työympäristöinä voivat olla oman alan liikkeet, terveyden, hyvinvoinnin, tyylin ja muodin aloilla toimivat yhteisöt. Lisäksi hius- ja kauneudenhoitoalan ammattilaiset voivat toimia erilaisissa myynti-, konsultointi- ja koulutustehtävissä sekä teatteri- ja media-alan palveluksessa.

Hiusalan koulutuksen suunnitelma

 UUTTA  Koulutusreformin myötä tutkintorakenne muuttui. Hiusalalla on kaksi erillistä osaamisalaa: parturityön ja kampaajatyön osaamisalat. Osaamispisteitä koulutuksesta kertyy 180 osp. Opiskelija voi valita jommankumman osaamisalan. Kuitenkin koulutukseen sisältyy osaamisalasta riippuen parturityön tai kampaajatyön palvelut.

Hakeminen

 SOVELTUVUUS ALALLE  Hakijalta edellytetään hyvää fyysistä kuntoa ja terveydentilaa. Esteenä koulutukseen voivat olla esim. allergiat, astma sekä atooppinen iho.

 HAKEUTUMISEN VAIHE  Täytä Online-hakukaavake. Kutsumme valitsemamme hakijat haastatteluun  puhelimitse tai sähköpostitse. Voit myös tiedustella haastatteluaikaa puh. 044 3327118, maanantaista-perjantaihin klo 10-14.

 PÄÄSYVAATIMUKSET  Peruskoulu, ylioppilastutkinto tai ammatillinen perustutkinto.

 HAASTATTELU  Haastatteluosoite on Yliopistonkatu 60 A 7 krs. Hakijan kiinnostus estetikkaan ja muotiin sekä motivoitunut asenne ja vuorovaikutustaidot huomioidaan haastattelussa. Haastattelussa selvitetään hius-ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon tutkinnon osat, opintososiaaliset edut sekä koulutuksesta aiheutuvat kustannukset. Haastattelussa selvitetään myös aiemmin hankittua osaamista hakijan esittämien asiakirjojen ja muun selvityksen perusteella. Hakijalla tulee olla tarvittavat todistukset ja dokumentit mukana haastatteluun tullessa

Haastattelussa kartoitetaan mahdolliset erityistuen tarve, ohjaus- ja tukitarpeet.

 VALINTAMENETTELYT  Hakijalle ilmoitetaan sähköisesti ja kirjallisesti hyväksymisestä. Myös valitsematta jättämisestä ilmoitetaan hakijalle. Hakijan tulee vahvistaa opiskelupaikka annettuna aikana, joka ilmoitetaan hyväksymisen yhteydessä.

 KUSTANNUKSET  Koulutus ja näytöt ovat opiskelijalle maksuttomia. Koulutus järjestetään yhteistyössä SASKY:n (Tampereen Palvelualan ammattiopisto TPA) ja näytöistä vastaa SASKY.

Kustannukset n. 650-850 €, joka sisältää:
● opetusmateriaalit
● työvälineet (nämä on mahdollista hankkia myös omatoimisesti)
● työpaidan

Kirjallisia töitä varten opiskelijalla tulee olla käytössään web-kameralla varustettu tietokone, jossa on Microsoft Office- tai Open Office-tekstinkäsittelyohjelma.

Opiskelija saa pitää työvälineet opintojen jälkeen.

 KOULUTUSPÄIVÄT  Koulutus on päätoimista ja koostuu lähiopetuksesta sekä ohjatuista etäopinnoista. Lomia ovat kaikki kirkolliset arkipyhät ja itsenäisyyspäivä sekä vappu. Kesällä on yksi lomaviikko. Joululoma on 21.12.2020-4.1.2021.

Opintoetuudet

 ETUUDET  CWA on Kelan opintotukeen oikeutettu oppilaitos.
Lue lisää ehdoista ja hakemisesta

Koulumatkatuki
Koulumatkatuen pääedellytys on vähintään 10 km matka kotoa koululle lyhintä reittiä.
Lue lisää ehdoista ja hakemisesta

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna
Työttömyysetuutta voi saada opintojen ajalta, jos opiskelun aloittava on ilmoittautunut TE-toimiston työnhakijaksi, työnhaku on voimassa ja jos hakija on vähintään 25-vuotias ja TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa.
Lue lisää ehdoista ja hakemisesta

Aikuiskoulutustuki
Aikuiskoulutustukea on mahdollista hakea, jos hakija on ollut yhteensä vähintään 8 vuotta työelämässä ja nykyisen työnantajan palveluksessa tai päätoimisena yrittäjänä vähintään vuoden.
Lue lisää ehdoista ja hakemisesta

Lisäksi:
Oppilaitoksen opiskelijat kuuluvat Tampereen kaupungin opiskeluterveydenhuollon piiriin, joka kattaa maksuttoman terveydenhoitajan vastaanoton. Lääkärin vastaanotolta peritään maksu kolmelta ensimmäiseltä käynniltä/kalenterivuosi. Opiskeluterveydenhuolto toimii koulumme lähellä Tullinkulmassa.