Terveysalan koulutukset

Terveysalan koulutukset

CWA tarjoaa monipuolista terveysalan koulutusta, jossa painopiste on hierontakoulutuksessa. Sen oheen voi valita erillisiä koulutuksia, muun muassa personal trainer -koulutuksen tai ylimääräisiä hieronnan ammattitutkinnon osia. Hakija voi valita koulutusvaihtoehdoista itselleen sopivan.

Hieronnan ammattitutkinto

CWA vastaa koulutuksesta ja valmistaa opiskelijat hieronnan ammattitutkinnon näyttöihin. Näytöistä vastaavat julkisen valvonnan alaiset yhteistyökumppanit.

Miksi hieronta-ala?
CWA:n opiskelijat ovat hakeutuneet alalle, koska heitä kiinnostaa potilaan auttaminen, terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, ja se että saa olla ihmisten kanssa tekemisissä. Hieronta-alalle valmistunut voi toimia itsenäisenä yrittäjänä tai työntekijänä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla. Koulutus antaa hyvät jatko-opintomahdollisuudet esimerkiksi fysioterapia- ja osteopatiaopintoihin.

Opiskelu
Opiskelu on tiivistahtista, ja siihen kuuluu lähiopiskelua, verkko-opintoja ja potilaan hoitamista työssäoppimisessa. Opettajien, potilaiden sekä tutkinnon arvioijien mukava ja positiivinen kannustaminen vahvistaa opiskelumotivaatioita.

Hieronnan ammattitukinnon rakenne

Tutkinto koostuu 150 osaamispisteestä, joihin sisältyy kaksi pakollista tutkinnon osaa ja kaksi valinnaista tutkinnon osaa. Hierojan ammattitutkinnon suorittaneella on oikeus käyttää Valviran terveydenhuollon ammattinimikettä koulutettu hieroja.

Pakolliset tutkinnon osat
Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, 70 osp
Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan hakuvaiheessa 2 tutkinnon osaa
Elimistön nestekierron ylläpitäminen ja edistäminen, 25 osp
Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen, 25 osp
Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä, 25 osp

Personal trainer -koulutus

CWA on järjestänyt personal trainer -koulutusta vuodesta 2006 alkaen. Koulutuksen voi suorittaa hieronnan ammattitutkintokoulutuksen yhteydessä tai erikseen. Koulutuskeskuksemme on hyväksytty Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry:n personal trainer -koulutusorganisaatioksi. Noudatamme eurooppalaista koulutusten viitekehystä (EQF) ja toteutamme SKY ry:n auktorisoimaa koulutusohjelmaa.

Hae koulutukseen!

Voit varata itsellesi haastatteluajan soittamalla numeroon 044 3327118 arkena ma-pe klo 9-13.

Haastatteluajan voi varata myös Facebook Messengerin kautta.

Täytä ja lähetä myös online-hakukaavake:
Online-hakukaavake