Terveysalan koulutukset

Seuraava koulutus alkaa 3.2.2020.
Hae heti!

Tarjoamme päätoimista koulutusta, osa-aikakoulutusta sekä verkko-opintoja.
Valitse itsellesi paras opiskelumuoto!

 

“Korkeatasoista osaamista!”

Palautteet asiakkailta ja tutkinnon arvioijilta

Seuraavan päätoimisen koulutuksen ajankohta
3.2.2020-29.1.2021

 HIERONNAN AMMATTITUTKINTOKOULUTUS  CWA:n hierontakoulutus perustuu klassisen hieronnan perusteisiin. Hieroja edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia ohjaamalla heitä terveellisiin elämäntapoihin ja kannustamalla heitä aktiivisuuteen oman toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä.

Hieronnan ammattitutkinto on uudistunut 2019 ja se on rakennettu siten, että se vastaa työelämän tarpeisiin. Hieroja hoitaa ja edistää tuki- ja liikuntaelimistöongelmaisen potilaan toimintakykyä sekä elimistönestekierron ylläpitämistä ja nivelten liikkuvuutta, ennaltaehkäisee kansansairauksia sekä hallitsee ikääntyvän potilaan hieronnan ja sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimimisen.

Tutkinto koostuu 150 osaamispisteestä, joihin sisältyy kaksi pakollista tutkinnon osaa (yht. 100 osp.) ja kaksi valinnaista tutkinnon osaa (yht. 50 osp.).

Hierojan ammattitutkinnon suorittaneella on oikeus käyttää Valviran terveydenhuollon ammattinimi­kettä ”koulutettu hieroja”.

Katso opetussuunnitelma

 CWA:SSA VOIT OPISKELLA SEURAAVASTI: 
1. Päätoimisesti, jolloin koulutukseen sisältyy tutkinto ja lisäopinnot (urheiluhieronta, personal trainer -koulutus, faskiakoulutus, triggerpisteet, kinesioteippaus).
2. Osa-aikaisesti esim. työn ohella, jolloin koulutus on tutkinnon mukainen.
3. Kurssin lopussa tarjoamme koulutusta ja orientoitumista fysioterapiaan ja osteopaatin jatko-opintoihin.

Lue lisää koulutusvaihtoehdoista alta!

 KOULUTUKSESTA  Ammattitaitoinen hieroja toimii aktiivisesti yhteistyössä alan eri sidosryhmien kanssa (esim. terveydenhoito- ja muut hoitolaitokset, kylpylät, urheiluseurat, yritykset ja kuntosalit). Yhteistyötä edistää vahva osaaminen ja hyvät vuorovaikutustaidot.

CWA vastaa ajankohtaisiin haasteisiin vankalla osaamisella sekä tarjoaa monipuolista koulutusta (mm. muassa urheiluhieronta- ja personal trainer-kurssit). Lisäksi opiskelija voi halutessaan suorittaa lisää tutkinnon osia, esimerkiksi ikääntyvän potilaan hieronta sekä kansansairauksien ennaltaehkäiseminen.

Tutustu personal trainer -koulutukseen

Päätoiminen opiskelu

 KOULUTUSPÄIVÄT  Päätoiminen koulutus koostuu lähiopetuksesta sekä ohjatuista etäopinnoista.

• Koulutuksen perusjakso on n. 4 viikkoa, maanantaista perjantaihin.
• Perusjakson jälkeen viikottain on teoriatunteja sekä työssäoppimispäiviä. Iltavuoro päättyy klo 18-20.
• Perusjakson jälkeen perjantait tai maanantait ovat yleensä ohjattuja etäpäiviä.

Koulutukseen voi sisältyä eri ympäristöissä työpaikalla osaamisen hankkimista (esim. opintomatkat, keikat) ja näissä tapauksissa toteutetaan erillistä aikataulua.

Lomia ovat kaikki kirkolliset arkipyhät ja itsenäisyyspäivä sekä vappu. Kesällä on yksi lomaviikko. Joululoma on 21.12.2020-4.1.2021.

 TÄYTÄ HAKUKAAVAKE  tai soita aika haastatteluun numerosta 044 3327118.

 KUSTANNUKSET  Päätoimisen hieronnan ammattitutkintokoulutuksen ja näyttöjen hinta on 2850 €. Kun hakija on hyväksytty kurssille, tulee hänen suorittaa opiskelupaikan vahvistusmaksu 110 €, jota vastaan hän saa kaksi kirjaa heti kurssin alussa (Frank Netterin Atlas of Human Anatomy ja Antti Hervosen Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia). Koulutukseen sisältyy mahdollisesti lisää kirjoja uudistuneen tutkinnon vuoksi.

Kurssimaksu maksetaan 15.2. alkaen 1-8 erässä ennen kurssin päättymistä.

CWA:n koulutukseen sisältyy kaksi työpaitaa. Klo 9 alkavina teoriapäivinä tarjolla on kupillinen kahvia tai teetä!

Kirjallisia töitä varten opiskelijalla tulee olla käytössään web-kameralla varustettu tietokone, jossa on Microsoft Office- tai Open Office-tekstinkäsittelyohjelma.

Tutkinto koostuu 150 osaamispisteestä, joista kaksi on pakollisia tutkinnon osia (yht. 100 osp.) ja kaksi valinnaisia tutkinnon osia (yht. 50 osp.). Vapaavalintaiset, ylimääräiset tutkinnon osat ovat maksullisia.

Osa-aikainen opiskelu

 KOULUTUSPÄIVÄT  Koulutus räätälöidään jokaiselle opiskelijalle erikseen henkilökohtaisesti.

Osa opiskelijoista haluaa opiskella arkena päiväaikaan, osa iltaopiskeluna ja/tai viikonloppuisin.
• Arkipäiviin voidaan valita päiväopiskelua klo 10-15 välillä tai iltaopiskelua klo 17-20.
• Viikonloppuopiskelua 1 x kuukaudessa, jokaisen kuun toinen viikonloppu. Mikäli se on pyhäviikonloppu, siirtyy koulutus ensimmäiselle viikonlopulle.
1 x kk lauantai klo 9-15, ohjattu käytäntö
1 x kk sunnuntai klo 9-14, teoria
• Itseopiskeluna ohjatut etätyöt, kokeet, verkko-opinnot yms.

 TÄYTÄ HAKUKAAVAKE  tai soita aika hierontaopintojen suunnitteluun numerosta 044 3327118.

 KUSTANNUKSET  Kurssin hinta on 3400 €, ja se maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä maksetaan ennen koulutuksen aloitusta ja toinen erä 22.6.2020 mennessä.

 MAJOITTUMINEN  Oppilaitoksen lähellä sijaitsee mm. Dream Hostel, useita hotelleja sekä Airbnb-vuokra-asuntoja.

Hakeutuminen ja etuudet

 SOVELTUVUUS ALALLE  Hieronnan ammattitutkintokoulutukseen sovelletaan säännöksiä esteettömyydestä ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä. Hakijalta edellytetään hyvää fyysistä kuntoa ja terveydentilaa.

 HAKEUTUMISEN VAIHE  Täytä Online-hakukaavake. Kutsumme hakijan puhelimitse tai sähköpostitse haastatteluun. Voit tiedustella haastatteluaikaa myös soittamalla puh. 044 3327118, maanantaista-perjantaihin klo 10-14.

 HAASTATTELU  Haastatteluosoite on Yliopistonkatu 60 A, 7 krs. Hakijan kiinnostus terveyteen ja liikuntaan sekä motivoitunut asenne ja vuorovaikutustaidot huomioidaan haastattelussa. Haastattelussa selvitetään SORA-laki, hieronnan ammattitutkinnon osat, opintososiaaliset edut sekä koulutuksesta/tutkinnosta aiheutuvat kustannukset. Haastattelussa selvitetään myös aiemmin hankittua osaamista hakijan esittämien asiakirjojen ja muun selvityksen perusteella. Hakijalla tulee olla tarvittavat todistukset ja dokumentit mukana haastatteluun tullessa

Haastattelussa kartoitetaan mahdolliset erityistuen tarve sekä ohjaus- ja tukitarpeet.

 VALINTAMENETTELYT  Hakijalle ilmoitetaan sähköisesti ja kirjallisesti hyväksymisestä. Myös valitsematta jättämisestä ilmoitetaan hakijalle. Hakijan tulee vahvistaa opiskelupaikka annettuna aikana, joka ilmoitetaan hyväksymisen yhteydessä.

 ETUUDET  CWA on Kelan opintotukeen oikeutettu oppilaitos.
Lue lisää ehdoista ja hakemisesta

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna
Työttömyysetuutta voi saada opintojen ajalta, jos opiskelun aloittava on ilmoittautunut TE-toimiston työnhakijaksi, työnhaku on voimassa ja jos hakija on vähintään 25-vuotias ja TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa.
Lue lisää ehdoista ja hakemisesta

Lisäksi:
Oppilaitoksen opiskelijat kuuluvat Tampereen kaupungin opiskeluterveydenhuollon piiriin. Opiskeluterveydenhuolto toimii koulumme lähellä Tullinkulmassa. Kurssin alussa terveydenhoitaja tulee CWA:han kertomaan opiskeluterveydenhuollon palveluista.