Päätoiminen hieroja-urheiluhierojakoulutus

Päätoiminen hieroja-urheiluhierojakoulutus

Hae heti!

Seuraava koulutus 31.1.2022-27.1.2023

Tervetuloa opiskelemaan hieroja-urheiluhierojaksi CWA:han!

Tampereella, Yliopistonkadulla sijaitseva yksityinen oppilaitoksemme tarjoaa laadukkaan vaihtoehdon hakeutua hieroja-urheiluhierojakoulutukseen. Oppilaitoksella on Kelan opintotukioikeudet, ja opiskelija voi hakea opintotukea koulutukseen.

CWA vastaa koulutuksesta ja valmistaa opiskelijat hieronnan ammattitutkinnon näyttöihin. Näytöistä vastaavat julkisen valvonnan alaiset yhteistyökumppanit.

Oppilaitoksestamme valmistuneet opiskelijat ovat työllistyneet hyvin ja he ovat sijoittuneet työelämään mm. työntekijöinä ja yrittäjinä. Jatkokoulutuksista suosituimpia valmistuneille opiskelijoille ovat olleet fysioterapia-, osteopatia-, sairaanhoitaja- ja kiropraktikko-opinnot

Koulutuksen ajankohta

Koulutuksen ajankohta on 31.1.2022 – 27.1.2023. Koulutus suunnitellaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti.

Vapaapäiviä ovat kaikki kirkolliset arkipyhät, itsenäisyyspäivä sekä vappu. Kesällä on yksi lomaviikko.

Kustannukset

Kurssin hinta on 2950 €, sisältäen hieroja-urheiluhierojakoulutuksen, personal trainer -koulutuksen, opetusmateriaalin verkossa kurssin ajan ja kaksi työpaitaa. Näytöistä ei aiheudu kustannuksia.

Maksuerät voi suorittaa 1-20 tasaerässä joka kuun 15. päivä mennessä. Mikäli opiskelija maksaa koulutuksen kurssin alussa yhdessä erässä, saa siitä alennusta 50 €.

Opiskelijaksi valitun tulee suorittaa opiskelupaikan vahvistusmaksu 150 €, jota vastaan hän saa kaksi kirjaa kurssin alussa: Frank H. Netterin Atlas of Human Anatomy ja Antti Hervosen Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia. Vahvistusmaksusta lähetetään lasku hyväksymisilmoituksen yhteydessä

Pääsyvaatimukset

Hakijalta edellytetään yleistä kiinnostusta terveyteen ja hyvinvointiin. Myös motivoitunut asenne ja hyvät vuorovaikutustaidot ovat välttämättömiä ominaisuuksia sekä teoriatunneilla että työssäoppimisessa.

Hakuprosessissa huomioidaan SORA-laki, ja kartoitetaan hakijan soveltuvuus koulutukseen.

Hakeminen

Voit varata itsellesi haastatteluajan soittamalla numeroon 044 3327118 arkena ma-pe klo 9-13.

Haastatteluajan voi varata myös Facebook Messengerin kautta.

Voit hakea koulutukseen myös täyttämällä online-hakukaavakkeen:
Online-hakukaavake

Haastattelu

Hakijan tulee ottaa haastatteluun mukaan henkilötodistus sekä koulutodistukset. Haastattelu kestää n. 30-60 min.

Koulutus

Opinnot alkavat n. 3-4 viikkoa kestävällä intensiivijaksolla, maanantaista perjantaihin klo 9-15. Intensiivijakson jälkeen opinnot jatkuvat teorian ja työssäoppimisen yhdistelmänä. Koulutus sisältää myös verkko-opintoja etäpäivinä.

Hierontakoulutus perustuu klassisen hieronnan ja urheiluhieronnan perusteisiin. Hieroja edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia ohjaamalla heitä terveellisiin elämäntapoihin ja kannustaa heitä aktiivisuuteen oman toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä. Hieroja tuntee kansansairaudet, nestekierron merkityksen hoitotyössä sekä hoitaa potilaan niveliä niiden liikkuvuuden edistämiseksi. Koulutus sisältää myös yrittäjyyteen liittyviä tehtäviä, ja opiskelija osaa laatia liiketoimintasuunnitelman. Kurssiin voi sisältyä koulun ulkopuolista työharjoittelua mm. kylpylöissä, hierontakeskuksissa tai TAYS:in työhyvinvointiosastoilla.

Kirjallisia tehtäviä ja etäopintoja varten opiskelija tarvitsee tietokoneen, jossa on käytettävissä tekstinkäsittelyohjelma (esim. Microsoft Word tai Open Office).

Personal Trainer

Personal trainer -koulutus sisältyy hieroja-urheiluhierojakoulutukseen vapaaehtoisena ja se antaa valmiudet toimia ammattitaitoisena auktorisoituna personal trainerina (APT). Koulutuksen järjestämisen edellytyksenä on, että osallistujia on vähintään 8.

Personal trainer ymmärtää voimaharjoittelun eri osa-alueiden merkityksen harjoittelussa ja osaa suunnitella asiakkaalle lihashuollon lisäksi lihaksiston toimintakykyä kehittävän, pidemmän aikavälin lihaskunto-ohjelman. Myös toiminnalliset voimaharjoitteet kuuluvat personal trainerin osaamisalueeseen. Personal trainer -koulutus syventää tietoja kestävyysliikunnasta ja aerobisen liikunnan merkityksestä. Ravintotietämys mahdollistaa asiakkaiden opastuksen myös ravintoasioissa.

Opintososiaaliset edut

Kelan opintotuki

CWA on opintotukioikeutettu oppilaitos. Opintotukeen voivat kuulua opintoraha, opintorahan huoltajakorotus, opintorahan oppimateriaalilisä ja opintolainan valtiontakaus.

Lue lisää ehdoista ja hakemisesta

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna
Työttömyysetuutta voi saada opintojen ajalta, jos opiskelun aloittava on ilmoittautunut TE-toimiston työnhakijaksi, työnhaku on voimassa ja jos hakija on vähintään 25-vuotias ja TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa

Lue lisää ehdoista ja hakemisesta

VR ja Matkahuolto

Opiskelijat voivat saada alennusta Matkahuollon ja VR:n matkoista vähintään 8 kk kestäviin päätoimisiin opintoihin.

Lue lisää ehdoista ja hakemisesta: VR
Lue lisää ehdoista ja hakemisesta: Matkahuolto

Asumistuki opiskelijalle

Mikäli opiskelija ei asu vanhempiensa luona, hän voi voi saada asumistukea samoin ehdoin kuin muutkin tuen saajat, joten tukea myönnettäessä ei huomioida opiskelukuukausia tai opintotuen enimmäisaikoja. Asumistuki ei vaikuta opintotuen saamiseen, eikä sitä ei huomioida tulona opintotuessa.

Lue lisää ehdoista ja hakemisesta

Opiskeluterveydenhuolto

Oppilaitoksen opiskelijat kuuluvat Tampereen kaupungin opiskeluterveydenhuollon piiriin. Opiskeluterveydenhuolto toimii koulumme lähellä Tullinkulmassa.

Hae koulutukseen!

Voit varata itsellesi haastatteluajan soittamalla numeroon 044 3327118 arkena ma-pe klo 9-13.

Voit hakea koulutukseen myös täyttämällä online-hakukaavakkeen:
Online-hakukaavake