Hieronnan koulutuksen opetussuunnitelma

Hieronnan koulutuksen opetussuunnitelma

Hieronnan ammattitutkinnossa on kaksi pakollista tutkinnon osaa ja kaksi valinnaista tutkinnon osaa. Pakollisia osia ovat tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen ja sosiaali- ja terveysalan yrittäjänä toimiminen. Valinnaisia tutkinnon osia ovat elimistön nestekierron ylläpitäminen ja edistäminen, raajanivelten liikkuvuuden edistäminen, ikääntyvän potilaan hieronta ja kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä. Hakuvaiheessa hakija valitsee kaksi itseään kiinnostavaa valinnaista tutkinnon osaa.

Pakolliset tutkinnon osat

Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, 70 osp
Tavoitteena on, että opiskelija osaa
● arvioida erilaisten tuki- ja liikuntaelinongelmaisten potilaiden hoidon tarvetta
● laatia potilaslähtöisen hoitosuunnitelman erilaisille tuki- ja liikuntaelinongelmaisille potilaille
● edistää työhyvinvointia ja työturvallisuutta
● arvioida ja kehittää omaa työtään.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen, 30 osp
Tavoitteena on, että opiskelija osaa
● määritellä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksen liikeidean
● arvioida liikeideansa mukaisten palvelujen tarpeen
● laatia liikeideansa mukaisen yritystoiminnan aloittamissuunnitelman
● laatia suunnitelman yrityksensä talouden hallinnasta
● arvioida ja kehittää yrittäjävalmiuksiaan.

Valinnaiset tutkinnon osat

Elimistön nestekierron ylläpitäminen ja edistäminen, 25 osp
Tavoitteena on, että opiskelija osaa
● arvioida elimistön nestekierron ylläpitämisen ja edistämisen tarpeen
● laatia elimistön nestekiertoa ylläpitävän ja edistävän hoitosuunnitelman
● toteuttaa hoitosuunnitelman mukaisen hoidon elimistön nestekierron ylläpitämiseksi ja edistämiseksi
● edistää työhyvinvointia ja työturvallisuutta
● arvioida ja kehittää omaa työtään.

Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen, 25 osp
Tavoitteena on, että opiskelija osaa
● arvioida raajanivelten liikkuvuuden edistämisen tarpeen
● laatia potilaan hoidon tarpeesta lähtevän raajanivelten liikkuvuutta edistävän hoitosuunnitelman
● toteuttaa hoitosuunnitelman mukaisen hoidon raajanivelten liikkuvuuden edistämiseksi
● edistää työhyvinvointia ja työturvallisuutta
● arvioida ja kehittää omaa työtään.

Ikääntyvän potilaan hieronta, 25 osp
Tavoitteena on, että opiskelija osaa
● arvioida ikääntyvän potilaan hieronnan tarvetta
● laatia ikääntyvälle potilaalle hoitosuunnitelman
● toteuttaa ikääntyvän potilaan hoidon hoitosuunnitelman mukaisesti
● edistää työhyvinvointia ja työturvallisuutta
● arvioida ja kehittää omaa työtään.

Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä, 25 osp
Tavoitteena on, että opiskelija osaa
● arvioida hierottavalla potilaalla olevia tavallisimpien kansansairauksien riskitekijöitä
● suunnitella yhdessä hierottavan potilaan kanssa keinoja ennaltaehkäistä tavallisimpia kansansairauksia
● ohjata potilasta hieronnan yhteydessä kansansairauksien ennaltaehkäisemisessä
● edistää työhyvinvointia ja työturvallisuutta
● arvioida ja kehittää omaa työtään.

Pidätämme oikeuden lukusuunnitelman muutoksiin.