Personal Trainer -koulutus

 PERSONAL TRAINER -KOULUTUS  suoritetaan vuoden aikana päätoimisen hieronnan ammattitutkintokoulutuksen ohessa.

Personal trainer (PT) osaa suunnitella ja toteuttaa asiakkaalle sekä kokonaisvaltaisen liikunta- että lihashuollollisen ohjelman.

Personal trainer ymmärtää voimaharjoittelun eri osa-alueiden merkityksen harjoittelussa ja osaa suunnitella asiakkaalle lihashuollon lisäksi lihaksiston toimintakykyä kehittävän, pidemmän aikavälin lihaskunto-ohjelman. Myös toiminnalliset voimaharjoitteet kuuluvat Personal Trainerin osaamisalueeseen. Personal trainer -kurssi syventää tietoja kestävyysliikunnasta ja aerobisen liikunnan merkityksestä. Ravintotietämys mahdollistaa asiakkaiden opastuksen myös ravintoasioissa.

CWA on auditoitu ja hyväksytty auktorisoiduksi Suomen kunto- ja terveysliikunta keskusten yhdistys SKY ry:n personal trainer koulutusorganisaatioksi. CWA on johdonmukaisesti ja kansainvälisesti kehittänyt toimintaansa Koulutusorganisaatiot (CWA) noudattavat eurooppalaista koulutusten viitekehystä (EQF) ja toteuttavat Suomen kunto- ja terveyskeskusten yhdistysten SKY ry:n auktorisoimaa koulutusohjelmaa. Personal trainer opetussuunnitelman runkona on SKY:n standardien mukaiset koulutusten sisältö- ja osaamisvaatimukset.

Opiskelu koostuu lähipäivistä ja etäpäivistä. Verkko-oppimisympäristönä CWA:ssa on Moodle.

 KOULUTUKSEN RAKENNE 

● Orientaatio
● Anatomia/fysiologia
● Terveyden edistäminen
● Kuntosaliharjoittelun harjoitusvaikutus, harjoituksen suunnittelu
● Lihaskuntoharjoittelu (5 päivää + toiminnallinen harjoituspäivä)
● Fyysisen kunnon harjoittaminen/energiantuottomekanismit
● Terveyskunnon kartoitus ja suorituskyvyn mittaaminen
● Tuki- ja liikuntaelimistön vammat sekä urheiluvammat
● Erityishuomiota vaativat asiakasryhmät
● Yritystoiminta
● Projektityöt / Etätyöt
● Pt kurssin lopputyö