Osa-aikainen hieroja-urheiluhierojakoulutus

Osa-aikainen hierontakoulutus

Osa-aikaisen hieroja-urheiluhierojakoulutuksen voit aloittaa heti!

Opiskelu

Osa-aikaisen hieroja-urheiluhierojakoulutuksen opiskelu räätälöidään henkilökohtaisesti opiskelijalle. Opintoihin kuuluu lähiopiskelua, verkko-opintoja ja potilaan hoitamista työssäoppimisessa. Opiskeluoikeus on enintään 2 vuotta kurssin alkamisajankohdasta.

Työssäoppimisesta

Opiskelijan kanssa sovitaan teoria- ja työssäoppimistuntien aikataulut yhdessä.

Hierontatunteja suoritetaan 300 h (sis. urheiluhierontaa), joista 100 tuntia on mahdollista suorittaa työharjoittelussa muualla. Koululla suoritettavaan tuntimäärään ei lasketa taukoja eikä muuta työssäopissa toimimista (mm. kirjaukset).

CWA vastaa koulutuksesta ja valmistaa opiskelijat hieronnan ammattitutkinnon näyttöihin. Näytöistä vastaavat julkisen valvonnan alaiset yhteistyökumppanit.

Kustannukset

Kurssin hinta on 3390 €, sisältäen näytöt, työpaidat ja kurssimateriaalin verkossa kurssin ajan. Tämä hinta sisältää myös mahdollisuuden osallistua personal trainer -koulutukseen. Koulutus sisältää urheilijan lihashuollon opinnot ja opiskelija voi halutessaan suorittaa urheilijan lihashuollon tutkinnon osan (45 osp) erikoisammattitutkinnosta (EAT).

Kurssimaksun ensimmäinen erä, 565 €, maksetaan ennen koulutuksen alkamista. Seuraavat erät tulee maksaa 5 kuukauden aikana jokaisen kuun 15. päivään mennessä.

Opiskelija tarvitsee opinnoissaan seuraavat kirjat: Frank H. Netterin Atlas of Human Anatomy ja Antti Hervosen Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia

Kirjallisia tehtäviä ja etäopintoja varten opiskelija tarvitsee tietokoneen, jossa on käytettävissä tekstinkäsittelyohjelma (esim. Microsoft Word tai Open Office). Tämän lisäksi opiskelija tulee tarvitsemaan itsenäisen opiskelun tueksi myös muuta alan kirjallisuutta sekä opiskelua tukevia sovelluksia.

Pääsyvaatimukset ja hakeminen

Alalle hakeutuvalla tulee olla kiinnostusta terveyteen ja hyvinvointiin. Opinnoissa tarvitaan myös motivoitunutta asennetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä teoriatunneilla että työssäoppimisessa.
Hakuprosessissa huomioidaan SORA-laki, ja kartoitetaan hakijan soveltuvuus koulutukseen.

Hakijan tulee ottaa haastatteluun mukaan henkilötodistus sekä koulutodistukset. Haastattelu kestää n. 30-60 min.

Koulutuksen ajankohdat tarkentuvat opintojen henkilökohtaistamisen mukaan.

Voit hakea koulutukseen täyttämällä online-hakukaavakkeen.
Voit varata haastatteluajan myös soittamalla numeroon 044 3327118 arkena ma-pe klo 9-13.

Opintososiaaliset edut

Kelan opintotuki

CWA on opintotukioikeutettu oppilaitos. Opintotukeen voivat kuulua opintoraha, opintorahan huoltajakorotus, opintorahan oppimateriaalilisä ja opintolainan valtiontakaus. Opintotukea voi saada vain, mikäli suoritettavaksi sovittujen opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohden.

Lue lisää ehdoista ja hakemisesta

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna
Työttömyysetuutta voi saada opintojen ajalta, jos opiskelun aloittava on ilmoittautunut TE-toimiston työnhakijaksi, työnhaku on voimassa ja jos hakija on vähintään 25-vuotias ja TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa

Lue lisää ehdoista ja hakemisesta

VR ja Matkahuolto

Opiskelijat voivat saada alennusta Matkahuollon ja VR:n matkoista vähintään 8 kk kestäviin päätoimisiin opintoihin.

Lue lisää ehdoista ja hakemisesta: VR
Lue lisää ehdoista ja hakemisesta: Matkahuolto

Asumistuki opiskelijalle

Mikäli opiskelija ei asu vanhempiensa luona, hän voi voi saada asumistukea samoin ehdoin kuin muutkin tuen saajat, joten tukea myönnettäessä ei huomioida opiskelukuukausia tai opintotuen enimmäisaikoja. Asumistuki ei vaikuta opintotuen saamiseen, eikä sitä ei huomioida tulona opintotuessa.

Lue lisää ehdoista ja hakemisesta

Opiskeluterveydenhuolto

Oppilaitoksen opiskelijat kuuluvat Tampereen kaupungin opiskeluterveydenhuollon piiriin. Opiskeluterveydenhuolto toimii koulumme lähellä Tullinkulmassa.

Sivun sisältö päivitetty 8.10.2021